Оцінювання чинників конкуренції та конкурентів підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

конкуренти, конкурентне середовище, модель 5 сил Портера, чотирьохчастковий показник концентраці, індекс Харфіндела-Хіршмана, індекс Розенблюта (Холла-Тайдмана), кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Шкадюк, К. О. Оцінювання чинників конкуренції та конкурентів підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 075 Маркетинг / Каріна Олегівна Шкадюк ; наук. керівник Олександр Леонідович Нечаєв. – Київ, 2021. – 75 с.