Основні напрямки реалізації ресурсо- та енергозберігаючих технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуті основні етапи та перспективи розвитку енерго- та ресурсозберігаючих технологій шляхом утилізації вторинних енергетичних ресурсів. The paper describes the main stages and prospects of energy-saving technologies through the utilization of secondary energy resources.

Опис

Ключові слова

енергозберігання, energy efficiency, ресурсозберігання, resources saving, безвідходна технологія, non-waste technology, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Серьогін, О. О. Основні напрямки реалізації ресурсо- та енергозберігаючих технологій / О. О. Серьогін, О. М., О. О. Осьмак // Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку : матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю, 6 квітня 2012 р. - 2012. – С. 289-291.