Багатокритеріальна оптимізація солодового відділення пивзаводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вирішення багатокритеріальної задачі по своїй природі компромісне та засноване на суб’єктивній інформації. Процес знаходження рішення складається з двох етапів: спочатку відбувається розпізнавання ситуації, а потім, за допомогою закладених сценаріїв здійснюється формування оптимального управління у відповідності до критеріїв управління технологічними процесами виробництва пива.

Опис

Ключові слова

приготування пива, багатокритеріальна оптимізація, отримання товарного солоду, brewing beer, multi-criteria optimization, obtaining marketable malt, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Романов, М. С. Багатокритеріальна оптимізація солодового відділення пивзаводу / М. С. Романов // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 389.