Музей соціальної історії Наддніпрянської України ХІХ-ХХ ст. як складова організації навчально-виховного процесу у Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Музей соціальної історії динамічно розвивається, знаходить нові форми та напрями роботи, посилює роль НТІ-А в галузі збереження і популяризації української культури і об’єднує наукову громадськість. The museum of social history dynamic, finds new forms and areas of work strengthens the role of STI-A in the preservation and promotion of Ukrainian culture and brings together the scientific community.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, українська культура, навчально-виховний процес, музей, Ukrainian culture, educational process, museum

Бібліографічний опис

Силка, О. З. Музей соціальної історії Наддніпрянської України ХІХ-ХХ ст. як складова організації навчально-виховного процесу у Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького / О. З. Силка, Л. І. Синявська // Гуманітарне та патріотичне виховання студентської молоді в умовах глобалізації та євроінтеграції : матеріали всеукраїнської наукової конференції, 19 листоп. 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 35-38.