Методика розрахунку шкідливих викидів в атмосферу із відпрацьованим сатураційним газом

Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

dispersion, calcium carbonate, вапняк, дисперсність, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Кос, Т. С. Методика розрахунку шкідливих викидів в атмосферу із відпрацьованим сатураційним газом / Т. С. Кос, Л. М. Вєрченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доп 76-ї наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 12-13 квітня 2010 р. – К.: НУХТ, 2010. – С. 65.