Розвиток методів розрахунку і облад- нання транспортно-технологічних систем у виробництві шампанських вин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню гідродинамічних та масо- обмінних процесів, які стосуються змішування потоків та технологій бродіння виноматеріалів і створення нової високоефективної масообмінної апаратури для виробничої галузі АПК України. The thesis is devoted to the study of hydrodynamic and mass transfer processes that affect flow and mixing technologies wine fermentation, and the creation of new high-mass exchange equipment for the manufacturing industry AIC of Ukraine.

Опис

Ключові слова

масообмін, змішування, барботаж, седиментація, гідродинаміка, регідратація, гомогенізація, шампанізація, mass interchange, mixing, barbotage, sedimentation, champagnisation, homogenisation, rehydratation, hydrodynamics

Бібліографічний опис

Лензіон, С. В. Розвиток методів розрахунку і обладнання транспортно-технологічних систем у виробництві шампанських вин : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.12 / Лензіон Сергій Валентинович ; НУХТ. – Київ, 2011. – 20 с.