Програма навчальної дисципліни «Правове регулювання підприємницької діяльності»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

"Правове регулювання підприємницької діяльності" передбачає вивчення правових норм комплексної галузі права - підприємницького і є одною з провідних навчальних дисциплін економіко-правового спрямування. Під час його вивчення студенти мають можливість здобути фундаментальні знання з усіх галузей права України, нормами яких регулюються відносини в сфері провадження підприємницької діяльності. "Legal regulation of business activity" involves the study law complex area of ​​law - and business is one of the leading disciplines of economic and legal areas. During his study of have the opportunity to gain fundamental knowledge in all areas of law in Ukraine, rules which regulates relations in the sphere of business activity.

Опис

Ключові слова

підприємство, готельно-ресторанна справа, розрахункові операції, договір, конкуренція, зовнішньоекономічна діяльність, захист прав споживачів, company, registration, hotel service, restourants sector, settlement operations, contract, foreign trade, consumer protection, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Новойтенко, І. В. Програма навчальної дисципліни «Правове регулювання підприємницької діяльності» для студентів спеціальності 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / І. В. Новойтенко. - К. : НУХТ, 2012. - 15 с.