Обґрунтування конструкції ректифікаційної колони насадкового типу РКА для розділення водно-спиртових розчинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, ректифікаційна колона, насадки, пара, температура, швидкість

Бібліографічний опис

Латиговський, Д. О. Обґрунтування конструкції ректифікаційної колони насадкового типу РКА для розділення водно-спиртових розчинів : кваліфікаційна робота ... магістра : 133 Галузеве машинобудування / Дмитро Олександрович Латиговський ; наук. керівник Олена Олександрівна Чепелюк. – Київ, 2022. – 81 с.