Природоохоронні технології та обладнання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовано основні екологічні проблеми харчових підприємтсв, а саме стічні води, газопилові викиди та відходи. Наведено схеми основних очисних споруд для очищення забруднених стічних вод та газопилових викидів. Охарактеризовані основні принципи їх дії, переваги та недоліки. The basic food pidpryyemtsv environmental problems such as waste water, gas and dust emissions and waste. Schedules basic treatment facilities for contaminated waste water and gas and dust emissions. The basic principle of operation, advantages and disadvantages.

Опис

Ключові слова

очисні споруди, стічні води, газопиловий потік, екологізація харчових виробництв, sewage treatment plant, wastewater flow gas and dust, greening food production, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Семенова, О. І. Природоохоронні технології та обладнання (Природоохоронні технології) : курс лекцій для студ. спец. 7.04010601, 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища та 8.04010604 "Екологічний контроль та аудит" ден. та заоч. форм навч./ І. О. Семенова, Н. О. Бублієнко, Т. Л. Ткаченко. – К.:НУХТ, 2011.– 73 с.