Педагогічний менеджмент : навчально-методичний комплекс

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В посібнику подано методичні поради до вивчення лекційних тем та проведення практичних робіт, подано тематику рефератів та список контрольних питань з дисципліни. Наведено список рекомендованих до опрацювання літературних джерел. In a manual methodical advices are given to the study of lecture themes and realization of practical works, the subjects of reports and list of control questions are given from discipline. A list over of the literary sources recommended to working is brought.

Опис

Ключові слова

педагогічний менеджмент, педагогіка, освіта, навчання, комунікація, педагогічна майстерність, pedagogical management, education, training, communication, teaching skills, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Федун, А. А. Педагогічний менеджмент : навчально-методичний комплекс / А. А. Федун, О. І. Відоменко . - 2012. - 70 с.