Особливості аудиту власного капіталу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах ринкової економіки особливої актуальності набирають облік та аналіз власного капіталу, наявність якого дозволяє функціонувати підприємствам всіх форм власності. In a market economy gaining special urgency accounting and analysis on equity, whose presence allows businesses to operate all types of property.

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, аудит, власний капітал підприємства, ринкова економіка, audit, equity company, market economy

Бібліографічний опис

Гейвич, Л. В. Особливості аудиту власного капіталу підприємства / Л. В. Гейвич, О. С. Щербина // Управління сучасним підприємством : матеріали ІХ-ї Міжнародої науково-практичної конференції, Київ, 25 – 26 квітня 2013 р. : тези доп. — К. : НУХТ, 2013. — С. 98-99.