Спосіб приготування опари (Патент на винахід №113924)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб приготування опари передбачає змішування в 3 етапи, на першому етапі відбувається змішування води та борошна до отримання структурної суміші, на другому етапі швидкість мішалки збільшується на певний відсоток, на третьому етапі робочий орган сповільнюється на задану величину. The method of preparation of the dough involves mixing in 3 stages, the first stage is mixing water and flour to obtain the structural of the mixture in the second stage the speed of the stirrer is increased by a certain percentage, in the third stage the work body is slowed down by the specified amount.

Опис

Ключові слова

опара, борошно, тривалість, дозування, dough, flour, duration, dosing, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Патент на винахід 113924 UA, МПК А21D 8/02 (2006.01) Спосіб приготування опари / Доломакін Ю. Ю., Литовченко І. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № а 2015 12277 ; заявл. 11.12.2015 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6.

Зібрання