Паштет запечений з м’ясом зайця (Патент на корисну модель № 53107)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена задача розробки рецептури паштету запеченого. The basis of the utility model tasked with developing recipes pate baked.

Опис

Ключові слова

рецептура, паштет, запечений, recipe, pate, grilled, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 53107 Україна, МПК A23L 1/31 Паштет запечений з м’ясом зайця / Пешук Л. В., Топчій О. А., Давиденко М. О. ; заявник і патентовласник НУХТ. - u 201003189 ; заявл. 19.03.10 ; опубл. 27.09.10, Бюл. № 18.

Зібрання