Україна на шляху до євроінтеграції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Євроінтеграція є одним з напрямів інкорпорації України в світову спільноту. Це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках — соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. Метою цього дослідження є інтеграційний процес України в Євросоюз. European integration is one of the areas of Ukraine incorporation into the global community. This process of political, legal, economic (and in some cases - the social and cultural) integration of European states, including partially located in Europe. The purpose of this research is the integration of Ukraine into the European Union.

Опис

Ключові слова

євроінтеграція, зовнішня політика, європейський союз, European integration, foreign policies, European Union, кафедра міжнародної економіки

Бібліографічний опис

Авагімян, А. Україна на шляху до євроінтеграції / А. Авагімян, С. Гуткевич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 274-275.