Вплив передаточного числа на геометричні і силові параметри в приводах машин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При проектуванні пакувального обладнання виникає питання раціонального вибору і розрахунку складових приводу. When designing packaging machinery question rational choice and calculate the components of the drive.

Опис

Ключові слова

передаточне число, gear ratio, привід, driving, машина, machine, механізм, mechanism, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Вплив передаточного числа на геометричні і силові параметри в приводах машин / Л. М. Галета, П. П. Кириленко, Д. М. Люлька та ін. // 67-а студентська наукова конференція, 24-25 квітня 2001 р. : тези доповідей. - К: УДУХТ, 2001. - Ч. 2. - С. 152.