Бозон Хіггса: що являє собою нова частинка?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Серед усіх елементарних частинок бозон Хіггса посідає унікальне місце: лише він має квантові числа, які збігаються з квантовими числами вакууму, і є єдиною елементарною скалярною частинкою в СМ. Нова частинка досить важка за мірками фізики мікросвіту. Вона не має електричного заряду, нестабільна і може розпадатися по-різному. Among all the elementary particles, the Higgs boson occupies a unique place: it only has quantum numbers that reduce to quantum numbers Vacuum, and is the only elementary scalar particle in the SM. The new particle is sufficiently heavy by the standards of physics of the microworld. It has no electric charge, it is unstable and can disintegrate in different ways.

Опис

Ключові слова

субатомні частинки, бозон Хіггса, Subatomic particles, Higgs boson, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Бозон Хіггса: що являє собою нова частинка? / М. Івасенко, В. Гриненко, С. Літвинчук, С. Баглюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 383.