Проблеми та перспективи розвитку факторингу в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В Україні послуги з факторингу надають переважно банки, хоча цією діяльністю також займаються і спеціалізовані факторингові компанії, які носять назву — фактор. В In Ukraine provide factoring services primarily banks, although this activity also involved and specialized factoring companies, which are called - factor.

Опис

Ключові слова

факторинг, ризики, банк, factoring, risks, bank

Бібліографічний опис

Прокопій, К. Ю. Проблеми та перспективи розвитку факторингу в Україні / К. Ю. Прокопій // Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. — К.: НУХТ, 2014. — С. 52-54.