Системно-циклічний підхід до управління розвитком конкурентоспроможності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто методичний підхід до вивчення конкурентоспроможності організації з позиції теорії життєвого циклу. Визначено фази конкурентоспроможності підприємства та шляхи її розвитку
The methodical going is considered near the study of competitiveness of organization from position of theory of life cycle. Certainly phases of competitiveness of enterprise and ways of its development.

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність підприємства, фаза конкурентоспроможності, життєвий цикл конкурентоспроможності, competitiveness of enterprise, phase of competitiveness, life cycle of competitiveness, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тюха, І. В. Системно-циклічний підхід до управління розвитком конкурентоспроможності підприємства / І. В. Тюха // Наукові праці НУХТ. – 2010. – № 36. – С. 103-109.

Зібрання