Сутність матеріальних ресурсів та їх класифікація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сутність та роль матеріальних ресурсів підприємства. Матеріальні ресурси класифіковані в статті за групувальними ознаками. Класифікація представлена ​​у вигляді схеми. The essence of the role of the material resources of the enterprise. Material resources are classified in the article on grouping variable. Classification is presented in the form of diagrams.

Опис

Ключові слова

матеріальні ресурси, material resources, класифікація, ознаки, classification, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Дунда, С. П. Сутність матеріальних ресурсів та їх класифікація / С. П. Дунда // Наука та практика – 2007 : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 11-15 лютого 2007 р. - П. : Аграрна наука та практика, 2007. - С. 76-78.