Інтерактивні технології як інноваційний метод викладання іноземних мов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою навчання іноземним мовам у ВНЗ є формування у студентів професійної комунікативної компетенції шляхом розвитку та вдосконалення усіх видів мовленнєвої діяльності. Однією з перепон успішного оволодіння іноземною мовою в вищому технічному навчальному закладі є недостатня мотивація студентів до вивчення мови. Саме тому особливий інтерес представляють інтерактивні технології як інноваційний метод викладання іноземної мови. Метою використання інтерактивних технологій як інноваційного методу викладання іноземної мови є створення комфортних умов навчання. The purpose of teaching foreign languages in high school is to develop students ' professional communicative competence through the development and improvement of all kinds of speech activity. One of the obstacles to successful learning a foreign language in technical higher educational institution is the lack of motivation of students to learn the language. It is therefore of special interest interactive technology as an innovative method of teaching a foreign language. The purpose of the use of interactive technology as an innovative method of foreign language teaching is the creation of a comfortable learning environment.

Опис

Ключові слова

інтерактивні технології, інноваційні методи навчання, іноземні мови, методика, мотивація, interactive technologies, innovative methods of studies, foreign languages, method, motivation, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Тригуб, І. П. Інтерактивні технології як інноваційний метод викладання іноземних мов / І. П. Тригуб // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних ВНЗ : всеукраїнський методичний семінар, 27 травня 2015 р., м. Київ / НУХТ. - 2015

Зібрання