Спосіб виробництва сухого наповнювача з гарбуза (патент на корисну модель № 118564)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва сухого наповнювача з гарбуза, який включає миття, інспектування, розрізання на частини, очищення, інспектування та доочищення, подрібнення, сушіння, охолодження, інспектування, фасування та пакування сушеного продукту, який відрізняється тим, що після подрібнення м'язгу змішують з цукровим сиропом концентрацією 20-50 %, який містить лимонну кислоту у кількості 0,5-1,5 %, антиоксиданти у кількості 0,01-0,05 % до маси м'язги і витримують 1-4 години при температурі суміші 20-60 °C, причому співвідношення м'язги і сиропу становить 1:0,5-1:1,5, після чого суміш направляють на підігрів до температури 75-85 °C протягом 1-2 хвилини та охолодження до температури 60-65 °C, віджимають сік, а вичавки направляють на сушіння при температурі теплоносія 60-70 °C до вмісту вологи 8-10 %. The method of manufacturing dry powdered filler from pumpkin, which includes washing, inspection, cutting into pieces, cleaning, inspection and pre-cleaning, shredding, drying, cooling, crushing and scraping of the dried product, according to the invention, after mixing the muscle, are mixed with sugar syrup at a concentration of 20-50 % containing citric acid in the amount of 0.5-1.5%, antioxidants in the amount of 0.01-0.05% by weight of the muscle and withstand 1-4 hours at a temperature of the mixture of 20-60 ° C, with what the ratio of muscle and syrup is 1: 0,5-1: 1,5 and then the mixture is sent for heating at a temperature of 75-85 ° C for 1-2 minutes and cooling to a temperature of 60-65 ° C, squeeze the juice, and the squeegees are sent for drying at a temperature of the coolant 60-70 ° C to a moisture content of 8-10%.

Опис

Ключові слова

гарбуз, м'язга, цукровий сироп, сушіння, вичавки, pumpkin, muscle, sugar syrup, drying, husks, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 118564 UA, А23L 2/02. Спосіб виробництва сухого наповнювача з гарбуза / Левківська Т. М., Бандуренко Г. М., Рудик Т. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2017 02721 ; заявл. 20.03.2017 ; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15.

Зібрання