Оптимізація річного графіка планово-попереджувальних ремонтних робіт хлібопекарського підприємства в умовах автоматизованого управління ремонтом та технічним обслуговуванням устаткування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Підвищення ефективності функціонування устаткування хлібокомбінату на підставі автоматизованого розрахунку оптимального графіку планово - профілактbчннх ремонтів. Improving the efficiency of bakery equipment based on automated calculation of the optimal schedule planning - profilaktbchnnh repairs.

Опис

Ключові слова

автоматизоване управління, устаткування хлібопекарського підприємства, графік ремонтних робіт, bakery equipment company, schedule of repairs, automated management, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Маноха, Л. Ю. Оптимізація річного графіка планово-попереджувальних ремонтних робіт хлібопекарського підприємства в умовах автоматизованого управління ремонтом та технічним обслуговуванням устаткування / Л. Ю. Маноха, Н. В. Ліманська // Автоматика / Automatics - 2012 : матеріали XIX Міжнар. конф. з автом. управл., 26-28 вересня 2012р. – К. : НУХТ, 2012. - С. 484–486.