Реальна економіка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Книга може бути використана студентами з метою надбання теоретичних знань і практичних навичок з актуальних питань економіки підприємства, а також підприємцями та менеджерами в практичній діяльності як керівництво з організації та ведення бізнесу і здійснення аналітичних оцінок. The book can be requireb by students with for achievements theoretically knowledge and practices on current issues of the economy of the enterprise, as well as entrepreneurs and managers,

Опис

Ключові слова

економіка, підприємство, ефективність, economy, enterprise, efficiency, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Ковальчук, І. В. Реальна економіка : навч. посіб. / І. В. Ковальчук. – 2-е вид. перероб. і доп. – К.: ВІПОЛ, 2004. – 392 с.

Зібрання