Теплообмін в плівкових течіях в роторно-плівкових випарних апаратах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Перспективним методом інтенсифікації процесів випарювання харчових розчинів є їх реалізація в плівках розчинів, що стікають під дією сили тяжіння в роторно-плівкових випарних апаратах. Promising method of intensification of evaporation food solutions is their implementation in films solutions flowing by gravity into rotary-film evaporators.

Опис

Ключові слова

промислова теплоенергетика, теплообмін, випарні апарати, evaporators, Industrial power, heat, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Кібкало, А. Теплообмін в плівкових течіях в роторно-плівкових випарних апаратах / А. Кібкало, С. Василенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 321-322.