Моніторинг виробництва – запорука випуску якісної харчової продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для забезпечення ефективної роботи харчового підприємства моніторинг діяльності є невід’ємним елементом в його функціонуванні. Потрібно весь час удосконалювати методи та застосовувати сучасні засоби та методики для контролю тих чи інших виробничих процесів; зменшувати частку людського фактору при визначенні показників якості та інтерпретації і аналізі отриманих результатів моніторингу роботи харчового підприємства, з метою забезпечення його рентабельності.To ensure the efficient operation of the food enterprise, monitoring activity is an integral element in its functioning. Needed all the time improve methods and apply modern means and techniques to control those or other production processes; reduce the share of the human factor in the determination quality indicators and interpretation and analysis of work monitoring results food enterprise, in order to ensure its profitability.

Опис

Ключові слова

моніторинг виробництва, якість, хлібобулочні вироби, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, quality, production monitoring, baked goods

Бібліографічний опис

Кохан, О. О. Моніторинг виробництва – запорука випуску якісної харчової продукції / О. О. Кохан, Л. А. Михонік // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІХ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 12–13