Параметричний метод організації і контролю самостійної роботи студентів у разі збільшення часу на самостійну роботу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Автори вважають, що параметричний метод повинен лежати в категорії бренда, в категорії “правь” , а індивідуальні завдання студентам - в категорії “явь” . Це достатньо витратна методика, тому що вона передбачає використання комп’ютерів та програмування на першому етапі. Але такі витрати цього варті, оскыльки параметричний метод дозволяє швидко розкрити творчі можливості студента. The authors believe that the parametric method should belong to the brand category, in the “prav” category, while their individual work should belong to the “yav” category. This is rather expensive methodology, because it assumes extensive use of computers and programming at the first stage. But such expenses are justified because the parametric method makes it possible to discover fast creative abilities of the student.

Опис

Ключові слова

параметричний метод, індивідуальні завдання, творчі можливості, parametric method, individual tasks, creative abilities, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Параметричний метод організації і контролю самостійної роботи студентів у разі збільшення часу на самостійну роботу / В. О. Бородін, С. С. Орел, О. В. Островська, Т. В. Лубенська // Нові технології навчання у вищій технічній освіті: досвід,проблеми, перспективи : Всеукраїнська науково-методична конференція, 18-20 жовтня 2004 р. – К. НУХТ, 2004. - С. 36-41.