Напрямки удосконалення стимулювання праці на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, методи стимулювання, система Скенлона, продуктивність праці, управління персоналом, трудові ресурси

Бібліографічний опис

Стрихар, Є. Ю. Напрямки удосконалення стимулювання праці на підприємстві : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Єгор Юрійович Стрихар ; наук. керівник Олена Вікторівна Безпалько. – Київ, 2021. – 112 с.