Дослідження мікробіологічних показників сироватки молочної, обробленої електроіскровими розрядами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчено характер дії електроіскрового оброблення на мікроорганізми молочної сироватки (загальну кількість мікроорганізмів, плісняві гриби, дріжджі). A nature of electric-spark processing impact on microorganism in milk whey (total amount of microorganism, mould and yeast) is studied.

Опис

Ключові слова

оброблення, електроіскрові розряди, напруга, мікробіологічні показники, сироватка молочна, processing, electric-spark discharges, voltage, microbiological indicators, milk whey, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Чернюшок, О. А. Дослідження мікробіологічних показників сироватки молочної, обробленої електроіскровими розрядами / О. А. Чернюшок, О. В. Кочубей-Литвиненко, В. П. Василів // Збірник праць за підсумками ІІ міжнародної наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів. – К. : НУБіП, 2012. - Ч. 1. – С. 279-280.