Обгрунтування та вивчення можливості використання м’яса дикого кабана в технології м’ясопродуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ринок вносить серйозні корективи в процес виробництва, ставлячи все нові і нові завдання перед виробниками, створюючи нові технології та розширюючи асортимент. Виробництво делікатесної продукції залежить від вартості сировини. Одним із перспективних напрямків може стати виробництво продукції з нетрадиційних видів сировини - диких тварин. Метою роботи було дослідити хімічний склад, показники якості та безпеки м’яса дикого кабана, вміст холестерину, водорозчинних вітамінів, мінеральних елементів, амінокислотний та жирнокислотний склад. Встановлено, що м’ясо дикого кабана в порівнянні з традиційними видами сировини має підвищений вміст білку (22,1±0,9 %), низький вміст ліпідів, достатню кількість вітамінів групи В (особливо В3) та мінеральних елементів, зокрема калію, натрію, магнію, кальцію, цинку і заліза. The market makes serious amendments in the process of production, putting all new and new challenges for producers, creating new technologies and expanding the range of. Production of delicacy products depends on the cost of raw materials. One of the promising directions can be the production of non-traditional kinds of raw materials are wild animals. The aim of the work was to investigate the chemical composition, the indices of the quality and safety of meat of a wild boar, cholesterol, water-soluble vitamins, mineral elements, amino acid and fatty acid composition. It is established, that the meat of wild boar in comparison with the traditional kinds of raw materials has increased content of protein (22,1 minus 0.9 %), low content of lipids, a sufficient number of b-group vitamins (especially B3) and mineral elements including potassium, sodium, magnesium, calcium, zinc and iron.

Опис

Ключові слова

м’ясо дикого кабана, ковбасні вироби, напівфабрикати, делікатеси, шинка, хімічний склад, meat of wild boar sausage products, semifinished products, delicacies and ham, chemical composition, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Пешук, Л. В. Обгрунтування та вивчення можливості використання м’яса дикого кабана в технології м’ясопродуктів / Л. В. Пешук, І. І. Штик, О. Є. Москалюк // Технічні науки : стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 23 березня 2012 р. - К. : НУХТ, 2012. – С. 35-36.