Облікове, інформаційне та контрольне забезпечення процесу формування фінансових результатів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, аналіз, фінансовий результат, доходи, витрати, внутрішній контроль, виручка, аудит

Бібліографічний опис

Юхименко, Є. С. Облікове, інформаційне та контрольне забезпечення процесу формування фінансових результатів : кваліфікаційна робота ... магістра : 071 Облік і оподаткування / Євгенія Сергіївна Юхименко ; наук. керівник Людмила Миколаївна Духновська. – Київ, 2022. – 117 с.