Актуальні проблеми регламентації якості питної води

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У санітарних правилах і нормах в частині фізико-хімічних та санітарно-токсикологічних показників якості води, ми маємо принципово жорстку позицію до другорядних за небезпечністю показників (аміак, перманганатна окиснюваність, мінеральний склад тощо) і толерантне ставлення до смертельно небезпечних речовин. In health rules and regulations in terms of physical, chemical and toxicological sanitary water quality parameters, we are fundamentally a tough stance to secondary danger for parameters (ammonia, okysnyuvanist permanganate, mineral composition, etc.) and tolerance of deadly substances.

Опис

Ключові слова

нормативно-правова база, регламентація якості, питна вода, regulatory framework, regulation, drinking water, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми регламентації якості питної води / Діана Климчук, Ірина Карманова, Ганна Вербовенко, Оксана Деменюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 299-300.