Тьютінг як форма навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто тьютінг як ефективна форма адаптації й навчання нового персоналу підприємства. Висвітлено основні переваги впровадження на підприємстві системи наставництва. Зазначені основні завдання тьютера та мету тьютенгу. Tutorship considered as an effective form of adaptation and training new personnel. The basic advantages of the enterprise mentoring systems. These primary goals and objectives tutorship.

Опис

Ключові слова

тьютінг, наставництво, навчання, персонал, підприємство, тьютер, tutorship, mentoring, training, personnel, enterprise, tuter, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Москаленко, В. О. Тьютінг як форма навчання / В. О. Москаленко // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи : міжнародна науково-практична конференція. - НУХТ, 2010. – С. 75.