Методи газифікації біомаси

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний університет харчових технологій

Анотація

Наведено класифікацію і характеристику методів газогенерації в залежності від характеру контакту частинок біомаси з газовою фазою. Обгрунтовано вибір найбільш доцільного методу газифікації залежно від типу, умов, вмісту вологи і зольних елементів підведення сировини. Classification and characterization methods hazoheneratsiyi depending on the nature of the contact particles biomass gas phase. The choice of the most appropriate method depending on the type of gasification, conditions, moisture content and mineral elements supply of raw materials.

Опис

Ключові слова

термічне розкладання, thermal decomposition, газифікація, gasification, біомаса, biomass, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Соловйов, Г. Д. Методи газифікації біомаси / Г. Д. Соловйов, О. О. Осьмак, О. О. Серьогін // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: 77 наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2011 р., м. Київ. — К.: НУХТ, 2011. — Ч. 2. – С. 114.