Теплофізичні властивості дифузійного соку і жомопресової води

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1997

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для інтервалу температур 0...130 С і вмісту сухих речовин 0...16% запропоновано формули оціненої точності для густини, тепло і температуропровідності, теплоємності та динамічної в'язкості виробничих цукрових розчинів. For the temperature range 0 ... 130 C and dry matter content of 16% 0 ... Formulas estimated accuracy for density, heat and temperature, heat capacity and dynamic viscosity of industrial sugar solutions.

Опис

Ключові слова

дифузійний сік, diffusion juice, жомопресова вода, pulp press water, вміст сухих речовин, solids content, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Сінат-Радченко, Д. Є. Теплофізичні властивості дифузійного соку і жомопресової води / Д. Є. Сінат-Радченко // Розроблення та впровадження прогресивних ресурсоощадних технологій в харчову та переробну промисловість : тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції, 21-24 жовтня 1997р. – К.: УДУХТ, 1997. – С. 101.