Студентський волонтерський рух НУХТ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Волонтерська діяльність надає можливість набути нових знань і навичок, удосконалити здібності, стимулюючи для цього ініціативу і творчість студентів-волонтерів, надаючи кожному можливість бути творцем, а не користувачем, спостерігачем. Volunteering provides an opportunity to acquire new knowledge and skills, improve skills, encouraging this initiative and creativity of students, volunteers, giving everyone the opportunity to be a creator, not user observer.

Опис

Ключові слова

волонтерська діяльність, волонтери, студенти, volunteering, volunteers, student, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Науменко, М. Студентський волонтерський рух НУХТ / Марія Науменко, Наталія Чугаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 221-222.