Регулярна насадка для тепломасообмінних апаратів з плівково-краплинною течією дисперсної фази (Патент на винахід № 32493)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до регулярних насадок, що використовуються в якості контактних пристроїв для проведення процесів тепломасообміну в системі газ (пара) – рідина і дозволяє підвищити ефективність, збільшити пропускну здатність і розширити діапазон стійкої роботи в області невисоких швидкостей газового (парового) потоку за рахунок організації рівномірної плівково-краплинної течії рідини, що періодично переривається.Насадка складається з перфорованих вертикальних листів, встановлених паралельно один одному. У листах є поперечні вікна, верхні і нижні краї яких мають зубчасту форму. У верхній частині вікон до листів насадки прикріплені розміщені в протилежні сторони щодо листів похилі під кутом вниз пелюстки.

Опис

Ключові слова

регулярна насадка, плівково-краплинна течія рідини, пелюстки, regular packing, film-drop fluid flow, petals, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент України на винахід № 32493, МПК 4 B01 D 53/20. Регулярна насадка для тепломасообмінних апаратів з плівково-краплинною течією дисперсної фази / Марценюк О. С. – № 3820245 ; заявл. 06.12.1984 ; опубл. 15.12.2000, Бюл. № 7.

Зібрання