Дослідження кінетика регідратації деяких плодів і овочів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Автори проводили досліди з визначення кінетики оводнення попередньо висушених картоплі, грибів, гарбузів, яблук і моркви Результати досліджень поглинання води під час регідратації рослинної сировини свідчать, що залежність зміни вологовмісту від температури можна описати кінетичною моделлю першого порядку. The authors conducted experiments to determine the kinetics ovodnennya pre-dried potatoes, mushrooms, pumpkins, apples and carrots research results absorption of water during rehydration plant materials show that the dependence of moisture on temperature can be described by a kinetic model first order.

Опис

Ключові слова

кінетика, регідратація, рослинна сировина, вологоутримувальна здатність, kinetics, rehydration, vegetable feedstock, moisture-retaining power, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Цьомка, Ю. О. Дослідження кінетика регідратації деяких плодів і овочів / Ю. О. Цьомка, Г. М. Омельченко, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 81 міжнар. наук. конф. мол. учен., асп. і студ., 23–24 квітня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015. – Ч. 1. - С. 257.