Використання мікрохвильової обробки в технології переробки насіння ріпаку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою даної роботи було дослідити вплив попередньої мікрохвильової обробки насіння ріпаку на вміст глюкозинолатів, кількісний вихід олії, вміст пероксидів, жирно-кислотний склад. В процесі досліджень використовували мікрохвильову обробку насіння ріпаку потужністю НВЧ-поля 100-300 Вт. Олію вилучали методом пресування на лабораторному пресі, вміст глюкозинолатів визначали методом глюкотесту, пероксидне число – йодометричним методом, жирно-кислотний склад олії - методом газорідинної хроматографії. В роботі показана можливість використання мікрохвильової обробки насіння ріпаку для зменшення вмісту глюкозинолатів в насінні та продуктах його переробки. The aim of this work was to investigate the effect of microwave pre-treatment of rapeseed content of glucosinolates, a quantitative yield of oil, the peroxide, fatty acid composition. In the research process by microwave processing rapeseed power microwave field of 100-300 watts. Oil extracted by pressing on a laboratory press, glucosinolates content was determined by glyukotesta, peroxide value - iodometric method, the fatty acid composition of oil - by gas-liquid chromatography. In the robot the possibility of using microwave processing of rapeseed to reduce the content of glucosinolates in seeds and products of their processing.

Опис

Ключові слова

насіння ріпаку, мікрохвильова обробка, вихід олії, глюкозинолати, жирно-кислотний склад, rape seed, microwave treatment, oil yield, glucosinolate, fatty acid composition, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Використання мікрохвильової обробки в технології переробки насіння ріпаку / Т. Т. Носенко, Д. М. Михальчук, Т. О. Кот, В. А. Кіщенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2013. - № 50. - С. 124-128.

Зібрання