Теоретичні засади поняття конкурентних стратегій підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У ХХ столітті чітко прослідковується загострення конкурентної боротьби на вітчизняних та міжнародних ринках збуту, що зумовило необхідність в посиленні стратегічного напрямку діяльності організації. Усе це призвело до того, що підприємства в своїй стратегічній діяльності почали приділяти значну увагу конкурентним стратегіям, які вони розробляли на основі своїх конкурентних переваг і недоліків конкурентів, тим самим забезпечуючи конкурентоспроможність підприємства. In the ХХ century evident competition at the domestic and international markets, resulting in the need to strengthen the strategic direction of the organization. All this has meant that companies in their strategic activities began to pay increasing attention to competitive strategies that are developed on the basis of their competitive strengths and weaknesses of competitors, thereby ensuring competitiveness.

Опис

Ключові слова

теоретичні засади, підприємства, поняття конкурентних стратегій, theoretical basis, concept of competitive strategies, company, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Стороженко, З. Теоретичні засади поняття конкурентних стратегій підприємства / З. Стороженко, М. Побережна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 95-96.