Біоводень - сучасне альтернативне паливо для транспорту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Водень є одним із перспективних джерел відновлювальної енергії в майбутньому і для України. Hydrogen is one of the promising renewable energy sources in the future for Ukraine.

Опис

Ключові слова

альтернативне паливо, біологічне паливо, біоводень, alternative fuel, biofuels, biovoden, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Столяр, І. Біоводень - сучасне альтернативне паливо для транспорту / Інна Столяр, Олена Семенова, Олександр Бубліенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 574-575.