Інваріантні множини різницевих систем та їх стійкість

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для системи різницевих рівнянь встановлені умови існування та стійкості інваріантних множин. Досліджено поведінку інваріантної множини при малих збуреннях системи. The conditions of existence and stability of invariant sets are obtained for a system of difference equations. The behaviour of an invariant set is researched by the small perturbations of a system.

Опис

Ключові слова

система різницевих рівнянь, інваріантна множина, стійкість, малі збурення системи, a system of difference equations, an invariant set, stability, small disturbances of a system, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Ткачук, А. М. Інваріантні множини різницевих систем та їх стійкість / А. М. Ткачук // Нелінійні коливання. –К.: Інститут математики НАН України. - 2005. – Т. 8, № 2. - С. 258–264.

Зібрання