Tax risks monitoring

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Business management is carried out under conditions of uncertainty, contradiction, negative effects of destabilizing factors and risks caused by them. Управління бізнесом здійснюється в умовах невизначеності, протиріч, негативних наслідків дестабілізуючих факторів та ризиків, викликаних ними. Управление бизнесом осуществляется в условиях неопределенности, противоречий, негативных последствий дестабилизирующих факторов и рисков, вызванных ими.

Опис

Ключові слова

monitoring, tax risks, моніторинг, податкові ризики, мониторинг, налоговые риски

Бібліографічний опис

Haishuk, I. Tax risks monitoring / I. Haishuk / Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. — К.: НУХТ, 2014. — С. 324-325.