Економіка і організація інноваційної діяльності: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.050100 “Економіка підприємства”, спеціалізації “Економіка і право”. з напряму 0501 „Економіка і підприємництво” усіх форм навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У методичних вказівках пояснюється процес виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності»; структура її написання, наводяться її основні розділи. Розкривається послідовність збирання, обробки та узагальнення матеріалу дослідження за обраною темою роботи. У вказівках визначено всі етапи, які необхідно виконати студенту для успішного написання та захисту курсової роботи.

Опис

Ключові слова

студент, курсова робота, розділ, завдання, курсовая работа, тема, student, course work, section, topic, task, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Левченко, Ю. Г. Економіка і організація інноваційної діяльності: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.050100 “Економіка підприємства”, спеціалізації “Економіка і право”. з напряму 0501 „Економіка і підприємництво” усіх форм навчання / Ю.Г. Левченко // К. : НУХТ, 2008. – С. 26.