Теоретичні засади розробки інноваційної стратегії розвитку підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, товарна інновація, технологічна інновація, управлінська інновація, модернізація підприємств, державне фінансування, оновлення підприємств, commodity innovation, technological innovation, administrative innovation, modernisation of enterprises, state financing, updating of enterprises

Бібліографічний опис

Кравченко, І. Й. Теоретичні засади розробки інноваційної стратегії розвитку підприємств харчової промисловості / І. Й. Кравченко // Перспективи та механізм забезпечення розвитку підприємств в умовах змін ринкового середовища : Всеукраїнська науково практична конференція, 28-29 жовтня 2016 р., м. Одеса. - С. 51-54.