Людиномірність як система координат духовних формоутворень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У дослідженні розглядається й аналізується проблема розробки філософії нового гуманізму, що передбачає нові варіанти осягнення природи й сутності людини. Вирішення даного питання полягає у філософському аспекті його осягнення. In this research are examined and analyzed problems of developing a new philosophy of humanism, which provides new ways of understanding the nature and essence of man. Addressing this issue is the philosophical aspect of his grasp.

Опис

Ключові слова

гуманізм, людиномірність, самоусвідомлення, гуманизм, humanism, human-measure, self-consciousness, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Бабушка, Л. Д. Людиномірність як система координат духовних формоутворень / Л. Д. Бабушка // 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього : матеріали ХІ науково-практичної конференції, 19 травня 2011 р. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2011. – С. 43-45.