Literary tourism

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Literary tourism is a type of cultural tourism that deals with places and events from fictional texts as well as the lives of their authors. Some scholars regard literary tourism as a contemporary type of secular pilgrimage. There are also long-distance walking routes associated with writers.

Опис

Ключові слова

літературний туризм, туристи, подорожувати, домівка письменника, литературный туризм, туристы, путешествовать, дом писателя, literary tourism, tourists, travel, writer's home, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Hembets, A. Literary tourism / A. Hembets // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 287-288.