Використання твердофазної спектрофотометрії для визначення мікроелементного складу грибів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована схема твердофазного спектрофотометричного визначення мікроелементного складу їстівних грибів із застосуванням азо- і сульфофталеїнових барвників, іммобілізованих на аніонообміннику АВ-17-8. The scheme of interface spectrophotometric definition of microelement composition in the edible mushrooms with application of azo- and sulfophtalein dyes immobilized on the surface of anionite AB-17-8 was proposed.

Опис

Ключові слова

спектрофотометрія, іммобілізовані барвники, харчові гриби, spektrofotometryya, immobilized dyes, edible mushrooms, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Костенко, Є. Є. Використання твердофазної спектрофотометрії для визначення мікроелементного складу грибів / Є. Є. Костенко // Новітні технології, обладнання безпека та якість харчових продуктів : сьогодення та перспективи : тези доповідей Міжнародна науково-технічна конференція, 27-28 вересня 2010 . – К. – С. 43.