Властивості наночастинок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання наночастинок, як практично не відомих раніше технологічних об’єктів, повинно базуватись на знанні їх властивостей. До нанорозмірних об’єктів відносяться атоми, молекули і їх асоціати, частинки різної форми, наноматеріали, наноприлади і нанопристрої розміром менше 100 нм (1 нм = 10-9 м) хоча б в одному вимірі. Наночастинки надмалі, надміцні і надактивні, внаслідок чого їх властивості під дією квантових ефектів можуть різко змінюватись: малотоксичні речовини можуть стати дуже токсичними, частинки не руйнуються, можуть легко проникати крізь клітинні мембрани і руйнувати майже будь-які молекули, з якими вони контактують, порушуючи роботу клітин живого організму. Для з’ясування впливу кожного окремого типу наночастинок на живі організми впродовж тривалого терміну їх дії доцільно обмежити або навіть заборонити їх впровадження у промислове виробництво.

Опис

Ключові слова

наночастинки, токсичність, клітини, квантовий ефект, nanoparticles, toxicity, cells, quantum effect, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Пастушенко, І. М. Властивості наночастинок / І. М. Пастушенко, О. С. Марценюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 113.