Історія української культури

Анотація

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Історія української культури» з сучасних позицій дає широкі знання про генезис української культури, закономірності та тенденції її розвитку. Узагальнено риси окремих мистецьких епох, їх соціально-економічне, духовне підґрунтя. Training manual on discipline «History of Ukrainian culture» of the modern position provides extensive knowledge of the genesis of Ukrainian culture, patterns and trends of its development. Overview artistic features of individual ages, socio-economic, spiritual foundation.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, культура, історія, історія української культури, culture, history, history of Ukrainian culture

Бібліографічний опис

Історія української культури : навч.-мет. посіб. / Н. М. Левицька, В. О. Колосюк, С. І. Береговий та ін. ; за ред. Н. М. Левицької, С. І. Берегового. – К. : Кондор-Видавництво, 2015. – 326 c.