Оптимізація параметрів джерел реактивної потужності (ДРП) в розподільчих електричних мережах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При оптимізації параметрів і режимів роботи ДРП в розподільній мережі пріоритетним має бути зниження втрат електроенергії, а режим напруги у вузлах навантаження не повинен впливати на обгрунтування параметрів ДРП. When optimizing parameters and operating modes of DRP in the distribution network priority should be reducing energy losses and voltage profile at the load nodes should not affect the study parameters DRP.

Опис

Ключові слова

розподільчі електричні мережі, енергозбереження, джерела реактивної потужності, electrical distribution network, energy conservation, sources of reactive power, ‎кафедра електропостачання і енергоменеджменту‎

Бібліографічний опис

Дикий, П. Оптимізація параметрів джерел реактивної потужності (ДРП) в розподільчих електричних мережах / Павло Дикий, Анатолій Омельчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 357-358.